Advies ontvangen?

Midcareer reflections

Wat gaat er in de toekomst gebeuren?

Ieder mens komt op het punt in zijn leven dat hij of zij wil weten wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Nu is dit alleen iets waar we nooit achter zullen komen. Maar wat als je toch nog wat kunt bijsturen, wat als je op tijd bent om in te spelen op de toekomst.

Vragen als:
– kan ik meedoen aan een generatiepact? Ga ik dan niet te ver achteruit in inkomen?
– moet ik gaan bijsparen voor pensioen want ik wil niet tot 67 doorwerken?
– wat als ik kom te overlijden, kan mijn partner blijven wonen?
– mijn functie brengt nogal wat verantwoordelijkheden met zich mee, kan ik op een gegeven moment niet wat minder gaan werken of tegen een lager salaris?
– verhoudt mijn uitgaven patroon zich wel ten opzichte van het inkomen dat er binnenkomt?
houden mensen binnen de organisatie altijd bezig. Iemand uit de omgeving komt te overlijden, een vriend gaat met pensioen, een collega is overspannen, allemaal situaties waarvoor een medewerker twijfels krijgt over zijn/haar eigen status.

Het verstrekken van duidelijke informatie middels informatiebijeenkomsten, het voeren van individuele adviesgesprekken en het verzorgen van duidelijke adviezen zijn belangrijke bouwstenen van de dienstverlening door Altersum. Vooral de wijze waarop dit wordt uitgevoerd, draagt bij aan het wegnemen van vragen en onduidelijkheden en zorgt voor rust in de organisatie. Vanuit de adviespraktijk bij bedrijfssluitingen, grote reorganisaties en vragen omtrent toekomst heeft Altersum een specifiek instrument ontwikkeld: het zogenaamde nulmetingtraject.

Advies ontvangen over uw eigen situatie?

Hoe pakken wij dit aan? Het nulmetingstraject

Als eerste zullen we een intake gesprek houden met de medewerker. Dit gesprek kan alleen met de medewerker zijn maar kan ook juist samen met de partner zijn. De vragen over eerder pensioen of overlijden zullen in deze situatie gesteld worden.

Vervolgens gaan we inzoomen in de financiële huishouding van de medewerker. Onderdelen die hierin meegenomen worden zullen zijn:
            – het huidige inkomen
            – het pensioen
            – de hypotheek/huur
            – de verzekeringen (koopsom, lijfrente, banksparen, spaarverzekering)
            – de uitgaven (hoe krijgen we deze inzichtelijk en wat kan ik ermee doen)

Dit alles zal verwerkt worden en besproken worden met de medewerker om hiermee te zorgen dat men met een gerust hart kan werken naar de toekomst toe.

Let wel: dit is een kleine omschrijving. Elke medewerker is uniek met een eigen rugzakje met gebeurtenissen uit het verleden. Deze gebeurtenissen geven ook een gevoelswaarde die niet in geld is uit te drukken maar die wel een consequentie kunnen hebben in de toekomst. Deze gevoelswaarde zal ook meegenomen worden in de gesprekken.