Advies ontvangen?

Blog

Wat is nu RVU?

Letterlijk staat RVU voor de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). In de fiscaliteit wordt daaronder verstaan een regeling of een deel daarvan, die (nagenoeg) uitsluitend als doel heeft om te voorzien in een of meer uitkeringen of verstrekkingen ter overbrugging van de tijd tot de pensioeningangsdatum of de AOW. Indien een regeling kwalificeert als RVU, is de werkgever over de uitkering, bijdrage of premie inzake deze RVU een zogeheten pseudo-eindheffing verschuldigd van 52%. Dit wordt ook wel de RVU-heffing genoemd.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de RVU-heffing tijdelijk zal worden versoepeld in de periode 2021 tot en met 2025. Voor zover de RVU ziet op uitkeringen aan werknemers die ten hoogste 36 maanden jonger zijn dan de voor hen geldende AOW-leeftijd, is de werkgever geen 52% RVU-heffing verschuldigd over het deel van de regeling dat een zogeheten drempelvrijstelling niet te boven gaat. De hoogte van de RVU-drempelvrijstelling is gekoppeld aan de netto-AOW en wordt in de jaren 2021 tot en met 2025 jaarlijks herzien zodat het blijft aansluiten bij de netto-AOW.

Met andere woorden: medewerkers krijgen de mogelijkheid om 3 jaar eerder te stoppen met werken en daarvoor hoeft de werkgever over de vergoeding die de medewerker krijgt geen 52% belasting te betalen.

Het klinkt mooi als dit in de cao besproken kan worden en medewerkers hiervoor in aanmerking kunnen komen. Het klinkt minder mooi als je werkgever bent en juist je medewerkers zou willen houden en nu via de cao die medewerkers ziet vertrekken.

Feit is dat de regeling een medewerker in 2022 bruto € 1.874 per maand uitkeert en je daar dan netto € 1.077 (zonder loonheffingskorting) of € 1.312 (met loonheffingskorting) aan overhoudt. Tenzij je onderdeel bent van de Sociale werkvoorziening. Daar zijn andere afspraken gemaakt en blijven de medewerkers die meegaan in de RVU-onderdeel van de organisatie en dus worden er andere regels toegepast en blijft er € 1.739 netto per maand over.

Allemaal mooie bedragen maar de vraag is of je daar wel of niet genoeg aan hebt. Door mee te doen stopt de opbouw van het pensioen waardoor ook bij menig regeling het nabestaandenpensioen veranderd. Kun je pensioen naar voren halen om eventueel inkomen aan te vullen tot aan de AOW-leeftijd of creëer je daar juist een tekort na de AOW-leeftijd mee.

Betekent extra inkomen een consequentie van de zorgtoeslag, huurtoeslag ed. Ook hiervoor kan inkomen behoorlijk veranderen terwijl je daar ongemerkt geen rekening mee houdt.

Daarnaast moet je je realiseren dat je ook daadwerkelijk niet meer mag werken. Dat is natuurlijk iets wat mooi lijkt maar in situaties juist frustraties kan opleveren. Indien je 5 jaar voor je AOW-leeftijd zou stoppen kun je gewoon bij blijven klussen om zodoende toch aan je sociale contacten te komen. Ook kun je gewoon bijverdienen als je met normaal pensioen gaat. Voor de RVU geldt dat je vrijwilligers werk mag doen maar daarna is de kous af.

Wat als je ziek bent en eventueel een tweede ziektejaar kunt krijgen met aan het einde de transitie vergoeding. Lijkt mooi maar kent wel verplichtingen.

Hiermee noem ik zo een paar zaken op die de regeling met zich meebrengt. En voor iedereen betekent het wat anders. Ben je getrouwd, ben je alleenverdiener, heb je een eigen huis, heb je wensen, heb je schulden en wat voor situaties nog meer zijn er wel niet mogelijk.

Conclusie is hierbij als volgt: niemand kan zeggen dat het een goede regeling is en niemand kan zeggen dat het een slechte regeling is. Maar wat we wel kunnen aangeven is dat het belangrijk is er altijd naar te laten kijken en te zien wat de mogelijkheden zijn en wat de consequenties financieel zijn.

Gevoel kan worden besproken maar die zijn vaak anders als de financiële consequenties inzichtelijk zijn.

Wij kijken met je mee, we maken het inzichtelijk en kunnen met je meepraten over de gevoelskant. Waarom? Met al onze ervaring en werkgevers die we mogen hebben bedienen zien we allerlei mensen in diverse situaties. Daarvoor kijken wij ook naar de mens en begrijpen we wat er kan gebeuren. Maar zolang de financiële consequenties niet inzichtelijk zijn zal de mens geen stap zetten.

Bent u geïnteresseerd wat Altersum voor u kan betekenen? Klik dan hier.