Advies ontvangen?

Reorganisatie

Reorganisatie

Bedrijfssluitingen, reorganisaties en herstructureringen komen tegenwoordig vaak voor. De redenen zijn uiteenlopend. De effecten tonen echter veel overeenkomsten. Een reorganisatie heeft vaak aanzienlijke gevolgen voor het personeel van de onderneming. Slechts in enkele situaties zullen er geen gedwongen ontslagen zijn en kunnen werknemers intern herplaatst worden of worden aantrekkelijke vergoedingen in het vooruitzicht gesteld bij vrijwillig vertrek.

Vrijwillige mobiliteit is een extra stimulans. Vooral om hiermee gedwongen ontslagen in de toekomst te voorkomen. Mocht u als werkgever ervoor kiezen om medewerkers een keuze van vrijwillig vertrek aan te bieden dan kan Altersum, deze medewerker, hierin ondersteunen.

Let wel; het proces hieronder beschreven geeft vaak groepen weer maar deze zijn ook meer dan toepasbaar op het individu.

Voor werkgevers

Voor werknemers