Advies ontvangen?

Reorganisatie voor werknemer

Nulmeting

Het nulmetingtraject vormt, behalve een belangrijk instrument binnen het outplacementproces, ook de basis voor de individuele financiële begeleiding van de betrokken werknemer.

Het gesprek dat wij met de werknemer voeren staat in het teken van de feitelijke nulmeting. Het doel van de nulmeting is om de huidige persoonlijke financiële situatie in kaart te brengen en daar waar mogelijk in financieel opzicht te reorganiseren en naar een gewenst/benodigd besteedbaar inkomen toe te werken. Populair gezegd gooien we de schoenendoos van schulden, afbetalingsregelingen, eigen vermogen, pensioenaanspraken en dergelijke om en gaan we uitzoeken wat het benodigde inkomen bij een nieuwe werkgever moet zijn of wordt. Door deze ”reorganisatie” van de persoonlijke financiële situatie, blijkt dit benodigde inkomen vaak aanmerkelijk lager dan gedacht. De werknemer ontvangt hiervan een helder advies.

Deze aanpak zorgt voor rust. De nulmeting biedt inzicht in de persoonlijke (financiële) gevolgen van de herstructurering. Een update kan plaats vinden op het moment dat de werknemer een nieuwe baan krijgt aangeboden, uit dienst treedt of daadwerkelijk overgaat naar de nieuwe onderneming.

Op deze wijze krijgt de werknemer inzicht in en duidelijkheid over het benodigde inkomen bij een nieuwe werkgever. Een eerste reactie bij dreigend ontslag of overgang is immers vaak: “Het gaat mij (op mijn leeftijd) nooit lukken om een andere baan te vinden; ik ben veel te duur, ik ga er financieel vast veel op achteruit.” Of (meestal ten onrechte): “Ik moet wel minimaal hetzelfde inkomen als nu gaan verdienen”. Dankzij de nulmeting kan hij/zij echter ook tot de volgende conclusie komen om het benodigde inkomen te realiseren:
– ik kan op basis van hetzelfde aantal uren een baan met een lager salaris accepteren of;
– op basis van hetzelfde uurloon kan ik een x aantal dagen of uren minder gaan werken of;
– ik weet wat de financiële gevolgen zijn van de bedrijfsovergang voor mij.

Door dit inzicht te geven, ontstaat er rust. Hierdoor zal een werknemer meer in kansen en mogelijkheden denken en zal de situatie veelal minder somber zijn dan vooraf gedacht. De nulmeting kan ervoor zorgen dat de werknemer anders gaat kijken naar zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt en hierdoor sneller in staat zal zijn een baan elders te vinden en te accepteren of een werknemer zal sneller een overgang onderneming accepteren. Voor de werkgever leidt dit tot een eerdere voltooiing van het reorganisatieproces.

Advies ontvangen op het gebied van reorganisatie?

Conclusie

Door het nulmetingtraject krijgen de betrokkenen een helder beeld van hun financiële situatie en duidelijkheid over het benodigde inkomen bij een nieuwe werkgever of het gevolg van een eventuele overgang van de onderneming. Hierdoor ontstaat rust en kan de betrokken werknemer zich richten op de mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt of de mogelijkheden bij de nieuwe werkgever. Dit leidt meestal tot een sneller resultaat voor de werknemer in zijn/haar zoektocht naar een andere baan of acceptatie van de overgang. De voorgestelde begeleiding van de werknemer is dus ook in het belang van de werkgever, omdat op deze manier de reorganisatie snel en zorgvuldig kan worden afgerond.