Advies ontvangen?

Over Altersum

Wie is Altersum?

Altersum ondersteunt en begeleidt bedrijfstakken, bedrijven en ondernemingsraden op het gebied van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Als onafhankelijk adviesbureau maken wij de vertaalslag van collectieve regelingen naar individuele werknemers en andersom. Vaak ontwikkelen we daarbij zogenaamde reken- en communicatieprogramma’s die de, veelal ingewikkelde, regelingen inzichtelijk en begrijpelijk maken.

Altersum werkt intensief samen met verschillende werkgeversorganisaties en vakbonden en weet wat er speelt in sociaal-economisch Nederland. Door de unieke bundeling van jarenlange kennis en ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen, financiële planning en projectmanagement wordt Altersum door opdrachtgevers gezien als de juiste partner.

Onze werkwijze

Altersum werkt volgens een beproefd stappenplan en een bewezen adviesconcept. Alle projecten worden in een aantal fasen opgedeeld. Iedere fase of stap bestaat weer uit specifieke activiteiten. De projectleiders zorgen dat alles goed op elkaar afgestemd is.

Bovendien wordt iedere fase vooraf begroot (in tijd en kosten) en desgewenst tussentijds geëvalueerd. Op deze manier weet u als opdrachtgever altijd waar u aan toe bent en kunt u eventueel  deelopdrachten door ons laten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld alleen een rekenhulp, een pensioentraining, het organiseren van een informatiebijeenkomst, persoonlijke adviesgesprekken met werknemers of contra-expertise.

Onze werkwijze is er op gericht om volstrekt onafhankelijk, objectief en integer te adviseren.

Wij bereiken dit o.a. door:
• onze inkomsten niet uit provisies of commissies te genereren. Wij werken uitsluitend op feebasis. De door onze opdrachtgevers te betalen vergoeding is gebaseerd op een uurtarief of een vaste prijs.
Hierdoor kunnen wij daadwerkelijk onafhankelijk van banken, verzekeraars en leveranciers opereren.

• onze advisering is nooit gericht op oplossingen van specifieke aanbieders. Niet een product is het uitgangspunt in onze advisering, maar de individuele situatie en wensen van onze opdrachtgever of individuele werknemer zijn bepalend.

Ontdek onze historieOnze geschiedenis

Meer weten over ons of advies ontvangen?

Onze referentiesWij werken samen met

Inmiddels zijn wij betrokken bij vele projecten in organisaties. Ieder bedrijf is anders en iedere situatie vraagt om aangepaste oplossingen. De projecten die we tot nu toe hebben gedaan zijn alleen op deze hoofdlijnen te vergelijken. Bij projecten van grote omvang is het soms verstandig om een aantal toegespitste voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. In een ander geval zal één enkele bijeenkomst meer gewenst zijn.