Advies ontvangen?

Reorganisatie voor werkgever

Het ontstaan van onrust

Helaas leidt een herstructurering vaak tot gedwongen ontslagen, waardoor er veel onrust onder het personeel ontstaat. Werknemers betrokken bij een reorganisatie zijn meestal over twee zaken zeer ongerust:
1. Kom ik nog aan het werk?
2. Hoe zit het met mijn financiële positie?
Ten onrechte wordt hier vaak de ontslagvergoeding, alleen, onder verstaan. De ongerustheid gaat echter veel vaker over vragen als: Hoe moet het nu met mijn vaste lasten, ontstaat er een pensioengat, een studieschuld of andere financiële verplichtingen, de (toekomstige) studie van de kinderen etcetera?

Bovendien verandert er veel in de opvang van de sociale gevolgen van bedrijfssluitingen, reorganisaties en herstructureringen. Dit wordt met name veroorzaakt door de steeds verder terugtredende overheid. Vooral binnen het sociale verzekeringsstelsel is een aanzienlijke versobering waarneembaar.

In het recente verleden was een sociaal plan in belangrijke mate een aanvulling op een basisstelsel van en rondom WW-gerelateerde voorzieningen. Vanwege reeds doorgevoerde wijzigingen (denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijzigingen binnen de WW-wet en het invoeren van een actieve sollicitatieplicht voor ouderen en mogelijke veranderingen in de nabije toekomst, ontstaat de behoefte aan een sociaal plan dat meer van deze tijd is.

Advies ontvangen op het gebied van reorganisatie?

Conclusie

Door het nulmetingtraject krijgen de betrokkenen een helder beeld van hun financiële situatie en duidelijkheid over het benodigde inkomen bij een nieuwe werkgever of het gevolg van een eventuele overgang van de onderneming. Hierdoor ontstaat rust en kan de betrokken werknemer zich richten op de mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt of de mogelijkheden bij de nieuwe werkgever. Dit leidt meestal tot een sneller resultaat voor de werknemer in zijn/haar zoektocht naar een andere baan of acceptatie van de overgang. De voorgestelde begeleiding van de werknemer is dus ook in het belang van de werkgever, omdat op deze manier de reorganisatie snel en zorgvuldig kan worden afgerond.