Advies ontvangen?

Nulmetingtraject pensioen

Nulmetingtraject pensioen

De eerste fase van het nulmetingtraject vormt, behalve een belangrijk instrument binnen het pensioenproces, ook de basis voor de individuele financiële begeleiding van de betrokken werknemer. Het eerste gesprek dat wij met de werknemer voeren staat in het teken van de feitelijke nulmeting. Het doel van de nulmeting is om de huidige persoonlijke financiële situatie in kaart te brengen en daar waar mogelijk in financieel opzicht te reorganiseren en naar een gewenst/benodigd besteedbaar inkomen toe te werken. Populair gezegd gooien we de schoenendoos van schulden, afbetalingsregelingen, eigen vermogen, pensioenaanspraken en dergelijke om en gaan we uitzoeken wat het benodigde inkomen op pensioendatum moet zijn of worden. Door deze ”reorganisatie” van de persoonlijke financiële situatie, blijkt dit benodigde inkomen vaak aanmerkelijk lager dan gedacht. De werknemer ontvangt hiervan een helder advies. Deze aanpak zorgt voor rust. De nulmeting biedt inzicht in de persoonlijke (financiële) gevolgen van de pensionering. Een update kan plaats vinden op het moment dat de werknemer daadwerkelijk met pensioen gaat.

Op deze wijze krijgt de werknemer inzicht in en duidelijkheid over het benodigde inkomen bij pensionering.

Door dit inzicht te geven, ontstaat er rust. Hierdoor zal een werknemer meer in kansen en mogelijkheden denken en zal de situatie veelal minder somber zijn dan vooraf gedacht. De nulmeting kan ervoor zorgen dat de werknemer anders gaat kijken naar zijn/haar kansen op een pensioenmoment.

De tweede fase van het nulmetingtraject gaat in op het moment dat de betrokken werknemer de organisatie daadwerkelijk gaat verlaten. Op dat moment vindt een update plaats van het eerder gemaakte advies. Hierin worden dan de exacte nieuwe situatie verwerkt en kan het pensioen worden aangevraagd.

De tweede fase bestaat uit:

  1. Een inventarisatie van de nieuwe en mogelijk tussentijds gewijzigde gegevens. Omdat het om een update gaat, zal het in deze fase niet altijd noodzakelijk zijn om dit in een persoonlijk gesprek te doen.
  2. Het verwerken van de gegevens in het definitieve advies.
  3. Een afrondend adviesgesprek waarbij een nadere toelichting wordt gegeven op het advies.
  4. Telefonische en eventueel schriftelijke behandeling van vragen. Dit kan direct voorafgaand, tijdens en/of na afloop van deze tweede fase plaatsvinden.

De eerste en tweede fase kunnen ook los van elkaar worden gedaan. Voor mensen die op een veel later tijdstip het bedrijf willen gaan verlaten kan het prettig zijn om toch een snel inzicht te krijgen in de mogelijkheden die hij of zij heeft.

Advies ontvangen op het gebied van pensioenen?

Conclusie

De eerste fase vormt samen met de tweede fase het totale nulmetingtraject. Op deze wijze krijgen de betrokkenen een helder beeld van hun financiële situatie en duidelijkheid over het benodigde inkomen op pensioendatum. Hierdoor ontstaat rust en kan de betrokken werknemer zich richten op de mogelijkheden en kansen om eerder te stoppen met werken. Dit leidt meestal tot een sneller resultaat voor de medewerker in zijn/haar zoektocht naar een mogelijke pensioendatum.