Advies ontvangen?

Categorie: Nieuws

coins-g3f666cf10_1920

Help, ik ben ziek en wat gebeurt er nu met mijn inkomen?  

        Deze vraag is herkenbaar voor veel werknemers. In onze begeleiding bij de vele werkgevers komt deze vraag regelmatig naar voren. Er is dan ook het verschil in het eerste ziektejaar en tweede ziektejaar. Vervolgens krijg je te maken met de leeftijd. Waarbij…

Read More
rekenmachine-1024x683

Ontslag en PAWW wat doen we ermee?

In de regel weet iedereen wel dat als iemand ontslag krijgt hij of zij maximaal 24 maanden WW kan krijgen. In 2016 heeft de overheid de regeling veranderd. Per 1 januari 2016 bouw je alleen nog voor de eerste tien jaren een maand…

Read More
blog-rvu

Wat is nu RVU?

Letterlijk staat RVU voor de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). In de fiscaliteit wordt daaronder verstaan een regeling of een deel daarvan, die (nagenoeg) uitsluitend als doel heeft om te voorzien in een of meer uitkeringen of verstrekkingen ter overbrugging van de tijd…

Read More
pensioenen

Nieuw pensioen stelsel

We hebben allemaal wel eens gehoord dat inmiddels de AOW leeftijd is gestegen en ook dat de pensioenleeftijd veranderd is naar 68 jaar. Maar dat er een nieuw pensioenakkoord is en het pensioenstelsel gaat veranderen is nog relatief vaag. Wat gaat er dan…

Read More